Vielha, 19/08/2019

Enlaci


Notícies

Bliblioteca General

Adreces d'interès
Una llengua normalitzada Imprimir a/e

Nocions bàsiques per llegir en aranès

 

à: es pronuncia [a]. En posició final àtona sona com ‘ò’ [] o [—]: pòrta, truha

e, é: es pronuncia [e]: aranés, Arties

è : amb accent obert, es pronuncia [ Ì ]: mès, Aubèrt

ò: -amb accent obert - es pronuncia []: òme, Tredòs

o, ó: es pronuncia [u]: solei, Benós

u, ú: es pronuncia [y], com en francés: tu, Salardú

h : es muda, es conserva l’aspiració en alguns llocs: hemna, huec

nh: correspon a la “ñ”: nhèu, Escunhau

lh: correspon a la “ll”: hilh, Vielha

sh: correspon a la “x” deth catalán [×]: peish, shivau

th: generalment es pronuncia [ t ]: audèth, i en algunes paraules com “ch” [t×]: còth

n: en posició final sona habitualment com –ng e-nc finals [ß]: camin. En les plurals –n- es muda: camins [ka’mis]

r finaul: generalment no es pronuncia: cantar [kan’ta], préner

Les Normes Ortogràfiques de l’Aranès van ser aprovades oficialment al 1983.