Tor deth generau Martinhon, l’edifici Imprimir a/e

Edifici situat al cap dera vila de Vielha, que sobresurt d’aquest conjunt per la naturalesa de la seva construcció.

 

La casa actualment anomenda Tor deth genrau Martinhon es de planta rectangular, formada per la unió de dos edificis.

 

L’actual porta d’entrada es troba a la façana est on es percep l’asimetria de les seves obertures. La porta amb llinda i la finestra amb motllures i guardapols, d’estil renaixentista són els elements més destecats.

 

La torre de planta octogonal, que dòna nom a la casa, es troba a l’angle nord-est. Destaca la porta d’entrada amb llinda remetada per un escut d’armes, actualment il·legible. Les finestres de llevant son d’estil renaixentista amb motllures i guardepols, la resta de finestres són de naturalesa més senzilla. Destaquen les espitlleres d’armes de foc que es troben emplaçades al llarg de la torre.

 

El mirador, situat entre la façana de migdia i la de llevant, és juntament amb la torre un dels elements que sobresurt de la construcció. El seu aspecte actual es fruit de la restauració de l’any 1983.

 

A la façana nord trobem una altra porta d’entrada, en la llinda d’aquesta porta, d’una gran senzillesa, l’inscripció 1610. La finestra situada sobre la porta repeteix el mateix estil que les de la façana de llevant. En un dels extrems de la façana queden visibles les mènsules d’un antic matacà.

 

Les diverses finestres de la façana de migdia són de naturalesa senzilla, sense cap estil definit, possiblement obertes durant el llarg del segle xx.

 

La distribució interior de l’edifici es fruit de la reforma que pateix la casa l’any 1945.