Treball a les mines Imprimir a/e

L’ extracció

 

 

Inicialment les explotacions eren a cel obert però una vegada acabats els filons superficials, es van catar galeries.

 

El treball interior a les galeries ere molt més costòs. Per la seguretat dels miners calie apuntalar-les amb vigues i quadres de fusta.

 

Per arrancar la roca s’utilitzaven explosius.

 

Després de cada carga, es separava el mineral de la roca. Aquesta es treia pel mateix nivell fins a les escombreres.

 

El mineral, utilizant pous i tremuges, ere portat fins als nivells principals equipats amb les infraestructures de transport.

 

El transport

 

Un cop el mineral era fora de les galeries, calie transportar-lo fins les zones més baixes de les riberes. En el segle xix tot el cargament es feia amb mules. Amb l’arribada de l’energia elèctrica, a començaments del segle xx, es van construir els telefèrics. Les obres van ser importants:

  • Más de 5 km. de vías a 2.400 m. de altitud conectaban las minas de Horcalh con el Port de Orla.

  • El teleférico de Liat tenía una longitud de más de 13 km. atravesando todo el Valle de Toran.

 

Tractament del mineral

 

El primer tractament del mineral es feia en els rentadors de minerals.

 

El procés consistia en una tria manual i després el picat i rentat es feia utilitzant diferents filtres.

 

Les millores tècniques van implantar moderns sistemes de tractament com la flotació. aquest procés permetia tractar grans quantitas de mineral en poques hores.

 

Destinació final....

 

El zinc i el plom es transportaven en carretes fins Marinhac, on els esperava un llarg viatge en tren fins el nord de França o a Bélgica.

 

Les principals aplicacions del zinc eren: la fabricació de galvanisats, aleacions com el llautó i alpaques i llàmines per la construcció. També tenia aplicacions en la medicina i en la fabricació de pintures.