Visita guiada Imprimir a/e
Casa deth capatàs
Edifici destinat a la vivenda del capatàs. Construcció de pedra, correspont a la primera època de l’explotació.
 
Guardader
 
Des d’aquest indret s’observen les galeries del filó nord-est, situades a diferentes alçades i separades a una distància de 25-50 metres.
 
Galeria Sipeyre
 
Sala de Maquines
 
 

Construida entre els anys 1949-1951. Si va instal.lar el transformador d’on arribava la corrent elèctrica procedent de Bossòst. Aquest alimentava els compressors d’aire comprimit que s’utilitzaven dins les mines.

 

Actualment té la funció de Centre de Visitants

 
 
Balança Milagro
 
D’aquesta antiga balança només en queda l’estructura de pedra. De les antigues estructures de ferro en queda poca cosa, ja que un cop tancada la mina aquest es va vendre a un industrial de Bossòst.
 
Casa des obrèrs
 
 

Anomenat també Edificio Imperio i Maison Neuve. Construida al voltant de l’any 1940 amb maons arrebossats i teulada d’uralita. Està formada per planta baixa, pis i golfes. S’utilitzava com a cantina i dormitori pels obres, amb una capacitat de 60 llits.

 

A cada costat de la moderna edificació es troben dos edificis construits de pedra i de dimensions mès reduïdes. Aquests edificis serien anterios a la Casa des obrèrs i servirien també com a dormitoris.

 
 
 
Galeria Sacòsta

Espleita a cèu dubert


Explotació a cel obert, aquest tipus d’explotació es practicava quan el mineral sortia a la superficie.
 
 
 
Balança


Transformador aeri. El mineral arribava fins aquí amb vagonetes, a través d’una tremuja es carregaven les caixes que penjaven del cable i es transportaven fins el monocable ( a l’alçada de la Galeria Sinçay) i d’allà fins el rentador de Bossóst.
 
 
Galeria Desaux


Galeria de 380m. de longuitut.
 
 
Galeria nº7 i nº8
Un dels nivells més alts del conjunt de la mina.
 


Itinerari nº2
 
Letrina
 
Balança Lavadero
Galeria i edifici Sinçay
Construit al voltant de l’any 1930. S’utilitzava per l’allotjament dels obres i disposava de 16 llits.
Estacion naua teleferic
Teleferic bicable, corresponent a l’última etapa de l’explotació. Una curta balança conectava l’antiga estació amb la nova, d’on sortien els materials fins el bocard (rentador de minerals) de Bossóst.