Sant Fèlix de Vilac Imprimir a/e


Portalada d’entrada


L’església de Sant Fèlix ben segur que delectarà el visitant. El seu origen romànic s’observa en la configuració arquitectònica en planta basilical, des d’on s’erigeix una estructura de tres naus, de volta de canó la central i de quart de cercle les laterals. Quatre arcades separen les naus i els corresponents pilars circulars les sostenen. El parament és de carreus coronats per impostes llises.

 

El millor element arquitectònic i escultòric de l’època romànica de Sant Fèlix és la seva portalada, la qual està formada per quatre arcs de mig punt en degradació, protegits per un guardapols decorat amb el típic escacat (molt habitual a Aragó, Navarra i Gascunya). El timpà presenta un curiós treball escultòric amb la representació de la figura de Crist, coronat i entronitzat, voltat pel tetramorf. Un altre element destacable és la làpida amb el crismó, de possible origen funerari encastada a la part superior de la portada.

 

L’herència gòtica es fa palesa en la torre campanar, construïda pels volts dels segles xiv i xv que s´aixeca al mur de ponent sobre el darrer tram de la volta central de l’església. Aquesta herència la trobem en la configuració ogival dels finestrals Per un altre costat, la torre es rematada per merlets que denoten la seva funció defensiva i que actualment romanen tancatsPica baptismal