Sant Martin de Tours de Gausac Imprimir a/e


Vista general de l’exterior de l’església


 

L’església de Sant Martin de Gausac és un magnífic exemple d’arquitectura gòtica, un estil artístic poc comú a l’Aran. S’articula en una sola nau, amb la incorporació de capelles laterals i capçada per un absis poligonal.

 

Tot i la inusual unitat estilística de l’església de Gausac, sí que es posa de manifest una seqüencialitat constructiva que sembla arrencar a les darreries del segle xiii o començament del xiv fins a arribar a la plenitud formal gòtica del segle xv. Arran de la intervenció efectuada l’estiu del 2001, es va confirmar la presència d’elements constructius pertanyents a les darreries del període romànic.

 

L’herència romànica s’evidencia en la pica baptismal que trobem a l’interior del temple. Es tracta d’un vas cilindriforme on hi ha esculpit un discurs iconogràfic similar al de les piques baptismals de Casau i Escunhau. També pertany a l´estil romànic la pica beneitera que trobem encastada a l’interior de l’església, a prop de la porta d’entrada; la seva decoració es basa en elements vegetals –tiges i fulles–, molt repetida en piques baptismal i beneiteres i que també trobem a les de Mont, Casau, Escunhau, Begós, etc.

 

L’estructura arquitectònica de l’església se sosté a base de pilars de secció semicilíndrica, des d’on arrenquen les voltes de creueria que cobreixen l’edifici. L’absis, seguint les directrius formals del gòtic, és de configuració poligonal. Per finalitzar, cal destacar el Crist esculpit que trobarem encastat en un dels murs del nàrtex d’entrada i que podria procedir del timpà de l’anterior església romànica.

 


Pica baptismal