Arxiu General d’Aran (A.G. d'Aran) Imprimir a/e

 

L’arxiu General d’Aran (A.G. d’Aran) forma part de la Xarxa d’Arxius de la Generalitat de Catalunya. La seva creació es va acordar pel conveni subscrit el 7 de setembre de 1995 entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Vielha-Mijaran. Les seves instal.lacions varen ser inaugurades pel Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, aleshores President de la Generalitat de Catalunya. El Conselh Generau d’Aran va delegar la gestió de l’Arxiu des de la seva creació.

 

L’AG d’Aran ingressa de forma reglamentària la documentació del Conselh Generau d’Aran, i mitjançat el conveni, la d’altres institucions públiques i privades o de persones físiques o jurídiques que vulguin cedir en dipòsit o donar els seus fons. L’arxiu a de mantindre’ls en bones condicions de conservació i fer-los accessibles als investigadors, mitjançant instruments descriptius, per així potenciar el seu estudi i difusió del patrimoni documental aranès.

 

Els dipòsits compten amb 493.87 metres lineals (31.12.2006) de documentació des del s. XIV fins el s. XXI. El fons del Conselh Generau d’Aran i de l’Ajuntament de Vielha-Mijaran configuren el seu nucli més significatiu. Com es pot observar al quadre de fons, s’han incorporat altres fons públics i privats d’interès.

 

L’arxiu està situat a la Casa Ademà, més coneguda com la Casa del Senyor d’Arròs, edifici construït cap a l’any 1820. Està dividit en una sala de consulta i atenció pels investigadors i estudiosos, una sala de dipòsit amb un armari i prestatgeries, una sala de recepció i selecció de documents i una sala de desinfecció.

 


click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click