Represa dels expedients per declarar les esglésies de Salardú, Unha i Bossòst com Bens d’Interès Cul Imprimir a/e

El Conselh Generau d’Aran, seguint amb l’acord de la Comissió de Patrimoni, té la voluntat d’aconseguir la declaració com Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per les esglésies araneses artísticament més destacades que des de 1976 estan incoades. En una primera fase, el Conselh Generau d’Aran ha encarregat les memòries historicoartístiques i la documentació gràfica de les esglésies de Salardú, Unha i Bossost. Aquesta documentació pertanh a les construccions i als bens mobles que hi són vinculats.

 

Un cop completada aquesta documentació durant la pròxima tardor, fent uns de la facultat que li confereix la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, reobrirà el procediment administratiu previst a la llei que entre d’altres requisits haurà de comptar amb els informes favorables del Conselh Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i del Institut d’Estudis Catalans per aconseguir l’acords de declaració per part de la Generalitat de Catalunya.